top of page

Algemene voorwaarden

1 Algemeen

1.1 Boeksz & Fotografie is een onderdeel van Photography and Books. Beide handelsnamen zijn geregistreerd bij de K.v.K. 
1.2 Op alle leveringen, diensten en aanbiedingen van Boeksz & Fotografie/ Photography and Books zijn de volgende voorwaarden van toepassing. 
1.3 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen
2.1 Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
2.2 Staat er geen prijs bij een artikel dan is het een informatief item of staan er verwijzingen naar andere informatieve bronnen.

3. Verzendkosten
3.1 Voor verzending van de producten binnen Nederland brengt Boeksz & Fotografie geen verzendkosten in rekening. Alle orders worden verzonden door PostNL. De tarieven voor bestellingen met een adres in andere landen worden in overleg met klant vastgesteld.

4. Betaling
4.1 Na een bestelling en betaling ontvang je een factuur per e-mail met daarin een overzicht van je bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
4.2 Elke bestelling wordt geleverd na betaling. Je kunt betalen met iDeal, PayPal, Creditcard Mastercard/Maestro/Visa.

5. Levering
5.1 Na betaling wordt iedere bestelling ter bezorging aangeboden bij PostNL. 
5.2 Boeksz & Fotografie levert in overleg aan een selectie van adressen in het buitenland. 
5.3 Van de meeste producten is voldoende voorraad om direct te kunnen leveren. Als wij je bestelling in behandeling nemen en er blijkt toch iets niet voorradig te zijn, dan zullen we je per e-mail laten weten wanneer het betreffende artikel weer leverbaar is. Wil je daar niet op wachten dan wordt betreffend deel van de betaling teruggestort.
5.4 Boeksz & Fotografie  is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door PostNL.
5.5 Bestellingen via de pakketservice van PostNL worden 2 keer aangeboden. Daarna laat PostNL een afhaalbericht achter, en kun je de bestelling (gedurende drie weken) bij het dichtstbijzijnde postkantoor ophalen.

6. Retourneren
6.1 Je hebt recht op een zichttermijn van 14 dagen. Dat houdt in dat je een product binnen 14 dagen na aflevering kunt retourneren.
6.2 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. Ze dienen tevens vooraf kenbaar gemaakt te worden aan Boeksz & fotografie via peter@photographyandbooks.com. Na ontvangst van een retour nummer, kun je het product o.v.v. het retour nummer terugsturen.
6.3 De verzendkosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant.
6.4 Na ontvangst van de retourzending zal Boeksz & Fotografie / Photography and Books het betreffende bedrag binnen 7 dagen terugstorten op je bankrekening.

7. Aansprakelijkheid
7.1 De afgeleverde producten bezitten die eigenschappen die je op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kun je per e-mail (peter@photographyandbooks.com) aan ons voorleggen.
7.2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Boeksz & Fotografie / Photography and Books kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Boeksz & Fotografie / Photography and Books is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
7.3 Boeksz & Fotografie / Photography and Books  is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs zo spoedig mogelijk worden aangepast. 
7.4 Boeksz & Fotografie / Photography and Books kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 
7.5 Boeksz & Fotografie / Photography and Books is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan jou, aan zaken van jou, aan gezinsleden, aan zaken van gezinsleden, aan derden of zaken van derden. 
7.6 Boeksz & Fotografie / Photography and Books is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van de website en voor technische of elektronische fouten.

8. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Boeksz & Fotografie / Photography and Books  in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door je dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Boeksz & Fotografie / Photography and Books  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9. Privacy-statement
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Boeksz & Fotografie / Photography and Books gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

10. Vragen
Boeksz & Fotografie / Photography and Books streeft naar tevreden klanten. Vragen of klachten over de producten en of diensten zijn altijd welkom, bij voorkeur per e-mail: peter@photographyandbooks.com

11. Geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Boeksz & Fotografie / Photography and Books partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Boeksz & Fotografie / Photography and Books en de klant zullen pas dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

12. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Boeksz & Fotografie / Photography and Books.

bottom of page